Valentine Special

20+ Happy Chocolate Day Status in Punjabi (2023)

Chocolate Day Status In Punjabi: Friends, if you are watching this blog post on the day of chocolate, then Happy Chocolate Day 🍫 to you from my side. Are you looking for Happy Chocolate Day Punjabi Status here?

If yes then you have come to the right place because here you will find Chocolate Day Wishes In Punjabi and Chocolate Day Quotes in Punjabi.

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ Chocolate Day Punjabi Status ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ share ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ 🍫 ਕਹਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

20+ Teddy Day Shayari In Punjabi 2023

Chocolate Day Status In Punjabi

 

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਏ

ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਏ

ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲ

ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਏ।।

chocolate day status in Punjabi

Download Image

 

ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ

ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਚੋਕਲੇਟ ਲਿਆਂਗਾ

ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਲ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ।।

 

ਮਿੱਠਾ Chocolate 🍫 ਖਾ ਕੇ

ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ

ਇਸ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੂੰ

ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਦੇ।।

chocolate day status in Punjabi photo

Download Image

 

ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ

ਮਿੱਠੇ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਐਨਾ ਮਿੱਠਾ

ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।।

 

ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਖੋਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ

ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ

ਮਿੱਠੇ ਚੋਕਲੇਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।।

Chocolate Day Status In Punjabi

 

9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੋਕਲੇਟ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਏ

ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਘੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ।।

 

Chocolate Day Wishes In Punjabi

 

Chocolate Day ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ

ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਦੇ ਜੁਦਾਈ ਹੋਵੇ

ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ

ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ।।

chocolate day status in Punjabi images

Download Image

 

ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਜਹੇ ਦਿਨ ਤੇ

ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਹੇ ਦੋਸਤ ਲਈ

ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚੋਕਲੇਟ 🍫

ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ।। Happy Chocolate Day

 

ਚੋਕਲੇਟ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਾ

ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ

ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਐਦਾ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ

ਭਰਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ।।

Chocolate Day Status In Punjabi

 

ਚੋਕਲੇਟ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਖਵਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ

ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰਾ

ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾ ਦੇ ਉਸਨੂੰ।।

 

ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਣਾ ਕੇ

ਮੈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾ ਲਿਆ

ਚੋਕਲੇਟ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਮੈ ਖਾ ਲਿਆ।। 

 

Chocolate Day Quotes In Punjabi

 

Chocolate Day ਆਇਆ ਏ

ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਏ

ਆਜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ

ਅੱਜ ਦਿਲ ਨੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਏ।।

chocolate day status in Punjabi 2

Download Image

 

ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਇਸ ਲਈ

Chocolate cake ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ।।

 

ਅੱਜ ਚੋਕਲੇਟ ਡੇ ਹੈ ਚੋਕਲੇਟ ਤਾਂ ਖਿਲਾ

ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ 

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਲਈ

ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਗਾ।।

Happy Chocolate Day 🍫

Chocolate Day Status In Punjabi

 

ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ ਆਇਆ

ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਇਆ

ਆਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ chocolate ਹਾ ਲਿਆਇਆ।।

ਹੈਪੀ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ

 

ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਏ

ਇਕੱਲਾ ਏ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ ਏ

Chocolate Day ਇਕੱਲਾ ਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ

ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।।

 

Chocolate Day Sms In Punjabi

 

ਮਿਠਾਈ ਤੋ ਜਿਆਦਾ Sweet ਹੋ ਤੁਸੀ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ cute ਹੋ ਤੁਸੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ chocolate ਲਿਆਂਦਾ ਏ

ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੀ Lifeline ਹੋ ਤੁਸੀ।।

chocolate day shayari in Punjabi

Download Image

 

ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜੇਹਾ ਪਿਆਰ

ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ

ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਏ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ

ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ।।

Chocolate Day Status In Punjabi

 

ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਿੱਠਾ

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ

ਮਿੱਠੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਓਹ ਪਿਆਰ ਮਿੱਠਾ

ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ।।

Happy Chocolate Day 🍫

 

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਆਈ ਏ

ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਮਹਿਕਾਈ ਏ

ਤੇਰੇ ਤੋ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈ ਜ਼ਿੰਦ ਆਪਣੀ

ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਐਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਏ।।

Chocolate Day Status In Punjabi

 

ਮਿੱਠਾ ਚੋਕਲੇਟ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਓਹ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ

ਮੈ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਓਹਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਣਾਉਦੀ ਰਹੀ।।

 

Chocolate Day Shayari In Punjabi

 

ਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਓਹ ਸਵਾਦ ਆਵੇ

ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਵੇ

ਚੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਪਤਾ

ਸੁਫਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਹ ਪਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵੇ।।

 

ਤੇਰੇ ਲਈ best chocolate ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ

ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ

ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ smile ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ।।

Chocolate Day Status In Punjabi

 

ਕੁੱਝ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁੱਝ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਦਿਨ ਅੱਜ Chocolate Day ਹੈ

ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।।

 

ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟ ਦਿਵਸ ਦੀ

ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ

ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸੁਕੂਨ

ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ।।

 

ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਲਈ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਓਹ ਸਵਾਦ ਮਿਲਾ

ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੋਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ।।

 

Chocolate Day Status In Punjabi

Related Articles

Back to top button